(1)
Буюклі, М. ПРОРОК ЄРЕМІЯ: СЛУЖІННЯ ПІД ЧАС КРИЗИ: ПРОРОК ИЕРЕМИЯ: СЛУЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА. Bogomysliye 2023, 33, 6-25.