Мурзін, А. (2023). ТРАВМА І ПТСР: БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖІННЯ ТИМ, ХТО СТРАЖДАЄ ТА В СТРАХУ: ТРАВМА И ПТСР: БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ И В СТРАХЕ. Богомисліє: літературно-богословський альманах, 33(1), 47–74. вилучено із http://almanah.bogomysliye.com/article/view/287192