Мурзін, Андрій. 2023. «ТРАВМА І ПТСР: БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖІННЯ ТИМ, ХТО СТРАЖДАЄ ТА В СТРАХУ: ТРАВМА И ПТСР: БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ И В СТРАХЕ». Богомисліє: літературно-богословський альманах 33 (1):47-74. http://almanah.bogomysliye.com/article/view/287192.