Мурзін, А. (2023) «ТРАВМА І ПТСР: БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖІННЯ ТИМ, ХТО СТРАЖДАЄ ТА В СТРАХУ: ТРАВМА И ПТСР: БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ И В СТРАХЕ», Богомисліє: літературно-богословський альманах, 33(1), с. 47–74. доступний у: http://almanah.bogomysliye.com/article/view/287192 (дата звернення: 16Квітень2024).