[1]
М. Буюклі, «ПРОРОК ЄРЕМІЯ: СЛУЖІННЯ ПІД ЧАС КРИЗИ: ПРОРОК ИЕРЕМИЯ: СЛУЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА», Bogomysliye, т. 33, вип. 1, с. 6–25, Вер 2023.