[1]
А. Мурзін, «ТРАВМА І ПТСР: БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖІННЯ ТИМ, ХТО СТРАЖДАЄ ТА В СТРАХУ: ТРАВМА И ПТСР: БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ И В СТРАХЕ», Bogomysliye, т. 33, вип. 1, с. 47–74, Вер 2023.