Мурзін, А. «ТРАВМА І ПТСР: БІБЛІЙНІ ПРИНЦИПИ СЛУЖІННЯ ТИМ, ХТО СТРАЖДАЄ ТА В СТРАХУ: ТРАВМА И ПТСР: БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ ТЕМ, КТО СТРАДАЕТ И В СТРАХЕ». Богомисліє: літературно-богословський альманах, т. 33, вип. 1, Вересень 2023, с. 47-74, http://almanah.bogomysliye.com/article/view/287192.