Інформація для бібліотекарів

«Богомисліє» – літературно-богословський журнал, який має на
меті описати та розвинути богословську думку  східноєвропейської
євангельської традиції. Його місія – стати містком між Академією та
Церквою, щоби сприяти формуванню національної євангельської письмової богословської традиції, богословського підходу та
біблійної позиції у повсякденному житті народу Божого.
Альманах пропонує відкритий дискусійний простір для обговорення актуальних богословських тем і питань у національній євангельській
спільноті. Альманах розрахований на читачів, які цікавляться глиб
шим, ціліснішим і більш гармонійним вивченням Святого Письма, діл Божих у Церкві та суспільстві, в історії християнства та духовному житті віруючих. Альманах «Богомисліє» потребує ваших молитов і статей.